23 Ocak 2008 Çarşamba

+18


Pek çok site, içeriğinde eşcinsellik varsa +18 uyarısını koyuyor. eşcinsel değil ise yada yaşı 18den küçük ise uyarmak ihtiyacını duyuyorlar. bu uyarı onların beklemedikleri görmedikleri ve çoğu kere görmek istemedikleri sahneleri tarif eden yada görüntüleyen media'ya karşı korunmaları için. peki o zaman cinsellik eşcinseller için bu kadar serbest mi olmalı? yada başka bir ifade ile serbest sex ve eşcinsellik aynı anlama mı gelmeli?
bir zaman benzeri bir konu geçince "eşcinsel olduk da ahlaksız mı olduk?" ifadesi açığa çıkmıştı. eşcinsellik adına konuşup ardından başka bir kavram olan serbest sex konusundan bahsedilince söyleyen bile bunun beklenir olduğuna inanabiliyor.

öncelikle sıfat ve ünvanlarımızla fiil ve tercihlerimizi ayırmak gerektiğini düşünüyorum. eşcinsellik bir sıfat ve ünvan olarak değiştirilemez bir özelliktir. öte yandan fiillerimiz bizim meyillerimizden yaratılır. bizler meylederiz, Allah yaratır. neticeyi biz isteriz ve mes'ul oluruz. neticeyi istemek için bilmemiz gerekir. işte bu bilgiye kader denir. sebebi neticeye bağlayan bilgiye kader denir. sebep ve neticeye bir bağlantısı olan bu bilgi bizim görüğümüz şu anki alemi şekillendirir. sebebler bir araya gelince hal dilleri ile "şu neticeyi yarat ey yaratıcımız!" demiş olurlar. bu dua makbul olursa netice vücut bulur ve ortaya çıkar. kader kanunu böyle işler. öte yandan kaza kanunu bunu delebilir. "ol" emri karşısında netice yaratılır. razı olacağı bir neticeyi Allahın tasavvur etmesi yaratılışı netice verir. buna kaza denir. kaza kanunu ise ata kanunu karşısında bir şey yapamaz. ata kazayı deler. ata ise sebepler ne olursa olsun Allahın neticeyi dilememesidir. bu durumda netice vücuda gelmez. demek bir neticenin vücuda gelebilmesi için tüm bu kanunlardan geçmesi gerekir. bizim fiillerimiz meylimizle başlar ve en nihayetinde Allahın rızası ile vücut bulur.

öyle ise eşcinselliğin bir sıfat olarak yeri ortadadır. değiştirilemez bir sıfat ile bu güzel dünya sınavına gelmiştir. diğer insanlardan ilahi beklenti ne ise biz de aynı sorumluluğun içinde kalırız. daha fazla değil... hayatında tüm yaşadıkları ise kendi meyli ile başlamış ve kader kaza ve ata kanunlarından geçip ortaya çıkmış durumlardır. gelecek için ise sebepler bir araya gelmediğinden kaderden bahsedilemez. sebepler yok ise neticeden bahsedilemediği gibi, gelecekteki sebepleri oluşmamış bir durumun neticesi için "meçhul, bilinmiyor" denir.

olmuş ve yaşanmış hayatların içinde varolanlar onların istikbalini açıklamaz. çünkü bir haşir meydanı ile ilahi adalet sehpasına çıkıp mizanda ameli tartılan insan "önce tüm günahlarının cezasını çekip ardından tüm sevapları ile cennetini satın alacak" değildir. mizan ile günahları tartılır. sevaplarından günahları çıkarılıp kalanı ile kendisine cenneti hediye edilir. bu sebeple son nefese dek güzel işler yapmak gayreti hep devam eder ve etmelidir.

maalesef bugün eşcinselliği ilk önce eşcinsellerin kendisi günahkar görmektedirler. lanetli kabul etmekte ve cehennem ile neticeleneceğini düşünmektedirler. bu eziklik ve Kur'ana mesafeli duruş cehaleti getirmekte ve manevi ihtiyacın yeri hurafelerle doluvermektedir. korkmadan kulluk yapmak ve huzura ulaşmağa aslında en çok eşcinseller yakındır. Rahmet ve şefkatin kıymetleri ise onları en çok takdir edene verilir. bu ise biz eşcinsellere avantaj sağlar. eşcinselliği maneviyattan uzak görmenin uhrevi problemi dünyada da sosyal hayattan bir derece uzak yaşaması gereken marazlılar(!) olarak kendi içimizde ortaya çıkmaktadır. bu kabullerle gencecik ruhlar tamamen asılsız karamsarlıklara sürüklenmektedir.

eşcinsellik sıfatına sahip olan bir bireyin her hareketi ve fiili o sıfata uygun olmak durumunda değildir. dünya imtihanı gereği artılar ve eksiler elbette ortaya çıkacaktır. cinsel ilişki gibi yaşa bağlı dönemler eşcinsel dışındakiler için nasıl ise eşcinseller için de aynıdır. eşcinsellik hep varolageldiği için onu genç ve ateşli bir beden olarak düşünmek de hatadır. büluğa ermemiş ve cinsellik bilmeyen bir yaşın da, tamamen yüzü kabre dönmüş sevdiklerine kavuşacağını düşünen ihtiyarın da, sonu gözüne görünmüş bir hastanın da, hayatın dehşetli musibetleri başında patlamış bir bir musibetzedenin de eşcinsellik adına bu paylaşımlardan ayrı istifadeleri ve tesellileri vardır. onları kaldırıp yalnızca o dar kesimin haz ve zevkine dikkat ederek onları tatmine çalışmak elbette eşcinselliğe hizmet değil ihanettir. yani eşcinselliği salt genç cinselliğinin rengi olarak görenin eşcinselliğe hizmetinden bahsedilemez. tüm hata ve yanlış anlayışlarımızla birlikte bu kocaman kesimin parçası olarak ölece kabul görüp buyur edilmemiz çok güzel ve hayranlık vericidir. öyleyse burada tüm yelpazesi ile eşcinselliğe hitap eden tüm manaları birlikte almak gerekir.

bu durumda eşcinsellik +18 gerektirmez, ama cinsel ilişki, cinsel ilişki arayanlar için bir ihtar gerektirir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder