8 Mart 2009 Pazar

Mevlid Kandiliniz mübarek olsun...


bugün Hicri 12 rebiül evvel, yani Hz. Peygamberimizin doğum, hicretinde Mekkeden Kufeye geldiği ve vefat günü...

Hz. Peygamberin hayatının bu üç önemli adımı aynı tarihe denk gelmesi dikkat çekiyor. bu geceye mevlid yani doğum denmesi de önemli bir nokta... Hz. Peygamberimizin doğumu, Hicretle İslamın doğumu ve Hz. Peygamberimizin ahiret hayatının doğumu aynı güne denk geliyor. Hz. Peygamberimizin ömrünü aşan mucizelerinden irhasat denilen ve dünyaya teşrifi sırasında olan sıradışı ve geldiğini gösteren hallerin de yıldönümü...
bu gece onun getirdiği nuru tekrar anlamak için güzel bir gün:

"Bak, öyle bir ziyâ-i hakikat neşreder ki, eğer onun o nurânî daire-i hakikat-i irşâdından hariç bir sûrette kâinata baksan, elbette kâinatın şeklini bir mâtemhâne-i umumi hükmünde ve mevcudâtı birbirine ecnebî, belki düşman ve câmidâtı dehşetli cenazeler ve bütün zevi'l-hayatı zevâl ve firâkın sillesiyle ağlayan yetimler hükmünde görürsün.

Şimdi bak, onun neşrettiği nur ile, mâtemhâne-i umumi, şevk u cezbe içinde bir zikirhâneye inkılâb etti. O ecnebî, düşman mevcudât, birer dost ve kardeş şekline girdi. O câmidât-ı meyyite-i sâmite, birer mûnis memur, birer musahhar hizmetkâr vaziyetini aldı. Ve o ağlayıcı ve şekvâ edici, kimsesiz yetimler, birer tesbih içinde zâkir veya vazife paydosundan şâkir sûretine girdi.

Hem o nur ile; kâinattaki harekât, tenevvüât, tebeddülât, tegayyürât, mânâsızlıktan ve abesiyetten ve tesadüf oyuncaklığından çıkıp, birer mektubât-ı Rabbâniye, birer sahife-i âyât-ı tekviniye, birer merâyâ-i esmâ-i İlâhiye ve âlem dahi birer kitâb-ı hikmet-i Samedâniye mertebesine çıktılar.

Hem, insanı bütün hayvanâtın mâdununa düşüren hadsiz zaaf ve aczi, fakr ve ihtiyacâtı ve bütün hayvanlardan daha bedbaht eden, vâsıta-i nakl-i hüzün ve elem ve gam olan aklı o nur ile nurlandığı vakit, insan bütün hayvanât, bütün mahlûkat üstüne çıkar. O nurlanmış acz, fakr, akılla niyaz ile nâzenin bir sultan ve fîzâr ile nazdar bir halîfe-i zemin olur. Demek, o nur olmazsa, kâinat da, insan da, hattâ herşey dahi hiçe iner. Evet, elbette böyle bedî bir kâinatta, böyle bir zât lâzımdır; yoksa, kâinat ve eflâk olmamalıdır."

2 yorum:

  1. Çok etkileyici bir sohbet olmuş. Paylaşım için teşekkür ederim.

    YanıtlaSil
  2. etkileyici bence de... güzelliği orjinalin naklinden geliyor. Kur'andan gelmesi ifadeyi güzelleştiriyor. yorum için teşekkürler

    YanıtlaSil